Vårt kvalitetsløfte

UTVALGT SJØMAT FRA 70 N.

Vi lover våre kunder at et produkter som er merket VARANGER, er fangstet av kystbåter i Finnmark. Fiskens gode kvalitet kommer av at det er svært kort vei til fangstfeltene. Kvaliteten blir ivaretatt om bord i båtene, og ved landanleggene som er sertifisert for produksjon for VARANGER.
Et utvalg av produksjonen får bære navnet VARANGER.