Våre verdier

Frisk - fordi råvarene kommer rett fra rent, friskt og kaldt arktisk farvann
Ekte - fordi vi fanger, velger ut og foredler og stiller høye krav til råvarene
Raus - fordi det tøffe klimaet gjør oss mennesker avhengig av hverandre
Respektfull - fordi vi baserer vår drift på bærekraft og er ydmyk ovenfor de krav kundene våre stiller