Om Varanger

Merkevareforeningen VARANGER ble etablert i 2004 av 10 engasjerte sjømat-produsenter i Finnmark. Foreningens formål var å utvikle en ny norsk kongekrabbe-næring. Vårt utgangspunkt var det unike, arktiske Barentshav med rent, iskaldt vann og kystbåtenes nærhet til fangstfeltene. Dette ble starten på å bygge opp en regional merkevare for sjømat fra Finnmark fylke. I dag er vi 13 medlemmer fra sjømatnæringen, utstyrsleverandører og utdanningsinstitusjoner i fylket.

fiske varanger

Vår arv

Finnmarkskysten er et spiskammer som til alle tider har gitt et livsgrunnlag til oss som lever av havet.

Denne arven forvalter vi slik våre forfedre alltid har gjort. Vi bruker kunnskap ervervet gjennom generasjoner når vi velger ut de beste råvarene for videresalg til inn-og utland.

Vår drivkraft

Vår drivkraft er stoltheten over den ekte, nordnorske kystkulturen, behovet for å fornye oss, og ønske om å dele den høye kvaliteten på råvarene med resten av verden.

 

Vårt kvalitetsløfte

Vi lover våre kunder at et produkter som er merket VARANGER, er fangstet av kystbåter i Finnmark. Fiskens gode kvalitet kommer av at det er svært kort vei til fangstfeltene. Kvaliteten blir ivaretatt om bord i båtene, og ved landanleggene som er sertifisert for produksjon for VARANGER.

Et utvalg av produksjonen får bære navnet VARANGER

Våre verdier

Frisk - fordi råvarene kommer rett fra rent, friskt og kaldt arktisk farvann
Ekte - fordi vi fanger, velger ut og foredler og stiller høye krav til råvarene
Raus - fordi det tøffe klimaet gjør oss mennesker avhengig av hverandre
Respektfull - fordi vi baserer vår drift på bærekraft og er ydmyk ovenfor de krav kundene våre stiller

 

symboler-3