Sushi topping

sushi

Utvelgelse av fisken til Sushi topping gjøres av fisker på havet.

Fiskeren spesialbehandler den delen av fangsten som skal benyttes til Sushi topping.

Råstoffet som så langt benyttes til Sushi topping er torsk (Gadus Morhua) og

blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides).

På forespørsel kan vi levere Sushi topping fra andre råstoffer.

Råstoffet er aldri eldre enn 12 timer før det produseres.

 

Sammensetning

Sushi topping skjæres fra den tykkeste delen av fisken.

Bitene er 7-9 cm lange, 3-4 cm brede og 2-3 mm tykke.

De er tilpasset dagens standard på risen som benyttes til Sushi.

Prosessering

Den utvalgte fisken fileteres for hånd av skånsomhetshensyn og deretter skjæres den ved

hjelp av maskin.

Produktet fryses på tunnell ved minus 35 grader.

Pakking

Produktet er pakket i skål med integrert svamp for å ta opp fuktighet ved tining.

Deretter vacuumpakkes skålen i plastpose for å beskytte produktet mot uttørring.

Oppbevaring

Produktet bør holdes frossent til enhver tid på -18 grader celsius.

Hylletid

Utløpsdatoen er 18 måneder etter produksjonsdato.

 

 

 

Produsenter

Mer i denne kategorien « Torsketunger