Sjømat fra Varanger

Merkevareforeningen VARANGER ble etablert i 2004 av 10 engasjerte sjømat-produsenter i Finnmark. Foreningens formål var å utvikle en ny norsk kongekrabbe-næring. Vårt utgangspunkt var det unike, arktiske Barentshav med rent, iskaldt vann og kystbåtenes nærhet til fangstfeltene.      

Dette ble starten på å bygge opp en regional merkevare for sjømat fra Finnmark fylke. I dag er vi 12 medlemmer fra sjømatnæringen, utstyrsleverandører og utdanningsinstitusjoner i fylket.

Produkter

Kongekrabbe

Rå deler av kongekrabbe (paralithodes camtschaticus). Etter at kongekrabben er slaktet, holdes delene i rensende UV-rengjort sjøvann i 45-60 minutter for å fjerne alt blod.

Torskehale

Skinn- og benfri frossen hale laget av torsk (Gadus Morhua) . Laget av fersk fisk fra den daglige fangsten.

Loins

Skinn- og benfri frossen loin av torsk gadus morhua, hyse  melanogrammus aeglefinus og sei pollachius virens. Laget av utvalgt fersk fisk fra den daglige fangsten.

Torsketunger

Frosne torsketunger (gadus morhua). Laget av utvalgt fersk fisk fra den daglige fangsten.

Sushi topping

Utvelgelse av fisken til Sushi topping gjøres av fisker på havet. Fiskeren spesialbehandler den delen av fangsten som skal benyttes til Sushi topping.

symboler-3